Zarządzanie
nieruchomościami

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie? Napisz biuro@manez.pl

Co to jest Wspólnota Mieszkaniowa?
Jest to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Kiedy powstaje Wspólnota Mieszkaniowa?       
Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu od właściciela całej nieruchomości, czyli w momencie wpisania odrębnej własności tego lokalu do księgi wieczystej. Może istnieć w jednym lub w kilku budynkach znajdujących się na tej samej nieruchomości gruntowej. Może też powstać w ramach dawnej spółdzielni po wykupieniu przynajmniej połowy lokali.

Szybki kontakt +48 530 045 009 biuro@manez.pl szczegóły
Copyright © Manez 2014
realizacja: virtualmedia