Termowizja

Termowizja

Każdy chce płacić mniej za rachunki, spać bezpiecznie wiedząc, że nie wybuchnie pożar przez instalację elektryczną czy inną zamontowaną w domu, mieszkaniu czy firmie. Każdy chce mieć pewność, że pieniądze które wydałeś na swój dom, czy inną nieruchomość na remont, są pieniędzmi dobrze wydanymi. Chcemy bardziej ekologicznego świata. Możemy sprawić, że tak się stanie.

Nieinwazyjnie wykryjemy:

w budynkach:

 • błędy w dociepleniu,
 • wady technologiczne przegród budynków,
 • analiza izolacyjności ścian,dachów, okien, drzwi, mostków termicznych
 • błędy w robotach termomodernizacyjnych
 • zawilgoceń przegród budowlanych

w instalacjach elektroenergetycznych:

 • wady instalacji i urządzeń elektrycznych (transformatory, rozdzielnie wszystkich napięć, silniki elektryczne, uszkodzone bezpieczniki, linii WN i wszelkich złączy elektrycznych), których wykrycie pozwala na wczesne usunięcie zagrożeń
 • uszkodzenia w rozdzielnicach i aparatach elektrycznych
 • nieprawidłowe połączenia elektryczne (najczęściej zarzewie pożaru)
 • ustereki w energetycznych liniach przesyłowych

w instalacjach ciepłowniczych i grzewczych:

 • uszkodzenia w izolacji termicznej rurociągów
 • uszkodzenia w wodnym ogrzewaniu podłogowym
 • przebiegi instalacji ogrzewania podłogowego
 • wycieki i nieszczelności w rurach z ciepłą wodą
 • złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi
 • przebiegu sieci ciepłowniczej ( inwentaryzacja )

w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych

 • usterki izolacji termicznej chłodni i lad chłodniczych
 • usterki przemysłowych zamrażarek i chłodni
 • usterki w pracy systemów klimatyzacyjnych

Wykonujemy też podwykonawczą diagnostykę cieplną obiektu, która polega na bezinwazyjnej jakościowej oceny izolacji, w tym występowania mostków cieplnych, czyli miejsc, których właściwości termoizolacyjne są gorsze niż pozostałej części przegrody i gdzie ma miejsce wzmożona ucieczka ciepła z wnętrza budynku. Oferta kierowana jest dla właścicieli nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych budujących nowe budynki bądź termomodernizując istniejące. Usługa ta pozwoli sprawdzić wykonawcę czy powyższe prace zostały wykonane poprawnie i zgodnie ze sztuka budowlaną.

Szybki kontakt +48 530 045 009 biuro@manez.pl szczegóły
Copyright © Manez 2014
realizacja: virtualmedia