Kategorie
Bez kategorii Realizacje

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 8

Budynek 5 kondygnacyjny wpisany do gminnej ewidencji zabytków w Olsztynie. W 2020 roku przeszedł całkowitą rewitalizację współfinansowaną ze środków unijnych. 

Całkowity koszt prac: 952 462, 14 zł

Dofinansowanie: 701 619, 72 zł

Wykonane prace: prace konserwatorskie przy elewacji frontowej i szczytowej budynku oraz w obrębie klatek schodowych i piwnicy, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja instalacji domofonowej, remont dachu, opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej.