Kategorie
Bez kategorii Realizacje

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 14

Budynek 5 kondygnacyjny wpisany do gminnej ewidencji zabytków w Olsztynie. Wspólnota mieszkaniowa dba o dobry stan nieruchomości. Budynek w niedawnym czasie wykonał prace konserwatorskie elewacji frontowej, docieplenie elewacji od zaplecza oraz izolację ścian fundamentowych.