Wspólnoty

Wspieramy wspólnoty mieszkaniowe i poprawiamy jakość życia mieszkańców

Od lat zmieniamy życie mieszkańców wspólnot mieszkaniowych na lepsze. Tworzymy wyjątkowe społeczności, które trwale przyczyniają się do rozwoju miasta.

Dlaczego? Ponieważ zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi z troską, rozwagą i profesjonalizmem. Zwracamy szczególną uwagę na najwyższą jakość i przystępność usług zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami: tradycją, odpowiedzialnością i stałym rozwojem.

Zastosowaliśmy nowoczesny system do zarządzania nieruchomościami zwiększający wygodę działań i komunikację obu stron. Zminimalizowaliśmy jednocześnie trudności właścicieli w bieżącej obsłudze oraz sytuacje kryzysowe. Konto w Strefie Klienta pozwala współwłaścicielom nieruchomości na całodobowy dostęp do informacji i pełnej dokumentacji.

Jak działamy?

Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych

Zajmujemy się zarówno zakładaniem, jak i przejmowaniem wspólnot mieszkaniowych. Zaplecze i doświadczenie Manez pozwala na prowadzenie pełnego nadzoru nad najważniejszymi aspektami funkcjonowania wspólnot. Należy do nich weryfikacja stanu nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli, nadzór opłat: podatków, ubezpieczenia i innych należności. Przygotowujemy zebrania właścicieli, reprezentujemy ich przed organami administracji samorządowej, odpowiadamy za przepływ informacji i sporządzanie sprawozdań. Tworzymy komfortowe warunki dla naszych mieszkańców.

Wsparcie techniczne i eksploatacyjne nieruchomości

Nieustannie zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo i komfort mieszkania w zarządzanych przez nas lokalach. Dlatego też dokładnie nadzorujemy kontrole techniczne i okresowe przeglądy urządzeń oraz instalacji. Na bieżąco usuwamy awarie, dbamy o czystość i porządek we wspólnych strefach. Zapewniamy dostawy mediów: energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzanie ścieków i odbiór śmieci. Zapewniamy przygotowanie niezbędnych remontów i tworzymy dialog między mieszkańcami, a firmami wykonawczymi.

Usługi finansowo-księgowe

Nikt nie lubi tworzenia obszernych dokumentacji i nadmiernej biurokracji, dlatego wychodzimy na przeciw potrzebom mieszkańców. Wykorzystujemy pełen zakres możliwości, aby rzetelnie prowadzić księgowość wspólnoty. Rozliczamy koszty utrzymania nieruchomości, zużytych mediów i remontów. Przygotowujemy plany gospodarcze i ich rozliczenia oraz przelewy i rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe. Z nami nie trzeba być specjalistą finansowym!

Doradztwo

Możemy zaproponować dodatkowe usługi doradcze skierowane dla naszych klientów. Cały czas staramy się ułatwiać naszym mieszkańcom funkcjonowanie w skomplikowanym świecie nieruchomości. Dlatego możemy zadbać również o ustalenie i wprowadzenie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli, przeanalizować oferty umowy o dostawy, prace remontowe, usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doractwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości. Oferujemy porady prawne i egzekwowanie gwarancji i rękojmi na części wspólnej nieruchomości.

Przejmowanie wspólnot mieszkaniowych

To nie lada wyzwanie i satysfakcja dla nas kiedy przejmujemy nowe wspólnoty mieszkaniowe. W procedurze przejęcia postępujemy według z góry ustalonej kolejności. Uzgadniamy z ustępującym zarządcą terminy przejęcia: nieruchomości, dokumentacji technicznej, i finansowo-administracyjnej oraz treść protokołu zdawczo- odbiorczego. Dodatkowo zawiadamiamy właściwe organa o zmianie zarządcy nieruchomosci: Urząd Skarbowy, Główny Urząd statystyczny, dostawców mediów i usług oraz właścicieli lokali.

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?