Zarządzanie
nieruchomościami

Zarządzanie najmem

Zapewniamy kompleksową obsługę Twoich nieruchomości, począwszy od wszystkich prac związanych z przygotowaniem nieruchomości (do zamieszkania lub wynajmu) aż po pełne zarządzanie lokalem.

Gwarantujemy, że Twoja nieruchomość nie zostanie zdewastowana ani zadłużona!

PRZYGOTOWANIE LOKALU DO ZAMIESZKANIA
Niezależnie od tego czy właściciel planuje zamieszkać w lokalu sam, czy przeznaczył mieszkanie na wynajem, zajmiemy się wszystkimi pracami związanymi z przygotowaniem nieruchomości. Doradzimy również jak polepszyć komfort cieplny.

ZARZĄDZANIE MIESZKANIEM
W ramach przygotowań strategii zarządzania oszacujemy najkorzystniejsze wykorzystanie nieruchomości wraz z oceną stanu technicznego. W imieniu Klienta zatroszczymy się o wszystkie formalności:

Zarządzanie administracyjne

 • poszukiwanie i wstępna weryfikacja najemców,
 • negocjowanie i podpisywanie umów najmu w imieniu właściciela,
 • bieżący kontakt z właścicielem lokalu i najemcą,
 • nadzór nad terminowością wpłat,
 • bieżące rozliczanie opłat wg dyspozycji właściciela,
 • zgłoszenie zawartej umowy najmu do właściwego Urzędu Skarbowego i odprowadzanie należnego podatku dochodowego,
 • pobieranie od najemcy opłat w sposób ustalony w zawartej umowie najmu, m. in. z następujących tytułów: czynszu  najmu, opłat eksploatacyjnych, świadczeń i funduszu remontowego, opłat związanych z bieżącą eksploatacją mieszkania tj.: woda, energia elektryczna , gaz , internet, telewizja i rozliczanie ich.
 • bieżące doglądanie mieszkania,
 • po zakończeniu okresu najmu – rozliczenie najemcy w zakresie korzystania z mediów,
 • pomoc w interweniowaniu w nagłych awariach i zdarzeniach,
 • zdawanie i odbiór najmowanych lokali,
 • prowadzenie rejestru wszystkich użytkowników nieruchomości,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją, konserwacją, naprawami, remontami,
 • gromadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem nieruchomości, pracami budowlanymi i naprawczymi,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • comiesięczne przelewy pożytków z nieruchomości na wskazane w umowie konto właściciela.

Usługi prawne

 • reprezentacja właściciela w kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomością,
 • przygotowanie, podpisanie oraz nadzór nad wykonywaniem umów dotyczących użytkowania nieruchomości,
 • przygotowanie, podpisanie oraz nadzór nad wykonywaniem umów niezbędnych do zarządzania i utrzymania nieruchomości.

Zarządzanie techniczne

 • zamawianie usług budowlanych i naprawczych,
 • nadzór nad powyższymi wykonawcami
 • organizowanie kontroli i przeglądów zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Raportowanie
Właściciel co miesiąc otrzymywać będzie zestawienie kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości. Na życzenie właściciela nieruchomości przygotujemy okresowe raporty działań i stanu nieruchomości (w języku wybranym przez Klienta) oraz roczne zestawienia finansowe.

Udostępnienie adresu korespondencyjnego
Usługa skierowana jest do Klientów, którzy nie posiadają stałego adresu korespondencyjnego w Polsce, natomiast potrzebują go do prowadzenia korespondencji stałej z bankami oraz innymi instytucjami. Jako firma udostępniamy swój adres Klientom, a następnie przekazujemy prywatną korespondencję na adres ustalony z Klientem (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, kopie dokumentów drogą mailową lub faksem).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Szybki kontakt +48 530 045 009 biuro@manez.pl szczegóły
Copyright © Manez 2014
realizacja: virtualmedia