Kategorie
Bez kategorii Realizacje

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żeromskiego 35

Budynek 5 kondygnacyjny wpisany do rejestru zabytków. W 2020 roku przeszedł całkowitą rewitalizację współfinansowaną ze srodków unijnych.

Całkowity koszt prac: 1 028 568, 17 zł

Dofinansowanie: 828 107, 71 zł

Wykonane prace: wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, prace konserwatorskie elewacji budynku oraz w obrębie klatek schodowych, opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej.